Bedrijventerrein De Schaft te HoutenBedrijventerrein Doornkade te HoutenBedrijventerrein De meerpaal te HoutenBedrijventerrein De Schaft te Houten

Bestuur

Bestuursleden Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten (SBBH)

Bestuursleden:

 

De heer J. Uytewaal (voorzitter)

    De heer B. Alblas (penningmeester)
    De heer T. van der Ham
    De heer P. de Rooij
     
   
Servicedesk/ 
alg. coördinatie:
  De heer Bram Alblas