Bedrijventerrein De Schaft te HoutenBedrijventerrein Doornkade te HoutenBedrijventerrein De meerpaal te HoutenBedrijventerrein De Schaft te Houten

Doelstelling

Binnen de SBBH werken de gemeente en de politie samen ter bevordering van de beveiliging en de criminaliteitsbestrijding op en rond de Houtense bedrijfsterreinen. Alle betrokken partijen zijn in het SBBH bestuur vertegenwoordigd.

Waar gaat het ook alweer om?

 • Vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Terugdringen van criminaliteit
 • Bevorderen brandveiligheid
 • Bevorderen van ondernemersklimaat
 • Te bereiken door samenwerking

Samen veilig ondernemen!  Veilig ondernemen doe je samen!  Waarom deze stichting ?

 • Informatieverstrekking ondernemers
 • Verbeteren en uitbreiden concept
 • Voorkomen toename criminaliteit
 • Vergroten draagvlak deelnemers
 • Informatie uitwisseling politie
 • Informatie gestuurd werken

Voordelen collectieve beveiliging SBBH

 • De surveillant is tijdens de meest risicovolle uren regelmatig aanwezig op uw bedrijventerreinen, hetgeen een preventieve waarde geeft.
 • De surveillant staat direct onder regie van de politie en in rechtstreekse verbinding met de politiemeldkamer alsmede de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
 • De surveillant beschikt over een duidelijk herkenbaar en opvallend voertuig hetgeen zijn preventieve uitstraling vergroot.
 • Doordat de surveillant op het bedrijventerrein aanwezig is, is een zeer snelle alarmopvolging gegarandeerd en kan de eventuele schade tot het minimum beperkt blijven.
 • Door de aanwezigheid tijdens collectieve tijden wordt een aanrijtijd van 15 minuten in 95% van de prioriteit 1 meldingen (geverifieerde alarmmelding, overval, sabotage en brand)  gerealiseerd. 
 • Iedere surveillant is na een inwerkperiode op de hoogte van de plaatselijke situatie, zodat afwijkingen van het normale direct kunnen worden gesignaleerd en doorgegeven. 
 • De surveillant doet meer dan alleen rondjes rijden. Hij controleert of ramen en deuren goed gesloten zijn, noteert verdachte voertuigen, signaleert veiligheidsknelpunten en staat u en uw medewerkers terzijde als u zich niet veilig voelt. (bijvoorbeeld bij overwerk).
 • Op de toegangswegen zijn borden geplaatst, waarop duidelijk vermeld wordt dat er toezicht aanwezig is.
 • Verlaging van de verzekeringspremie (of geen verhoging) behoort tot de mogelijkheden bij deelname aan het project. Neem hiervoor zelf contact op met uw maatschappij!